Mājai

Jūsu mājas un ģimenes aizsardzība no kaitēkļiem

SIA Dezinfa ir zīmols, kuram var uzticēt jebkuru kaitēkļu problēmu Jūsu mājās.
Mēs piedāvājam augstāko drošības līmeni Jūsu ģimenei un mājdzīvniekiem, pielietojot tikai kvalitatīvus produktus un veicot Jūsu mājas uzraudzību pret insektiem, grauzējiem, putniem un citiem kaitēkļiem, balstoties uz integrēto kaitēkļu kontroles vadības programmu (IKKVP). Šis jēdziens aptver tādu kaitēkļu kontroli, kas sekmīgi apvieno dažādas metodes, līdzekļus, pieredzi, izmantojot profesionāla kaitēkļu kontroles eksperta pakalpojumus. Šīs sistēmas vadības jēdziens ietver kaitēkļu kontrolei nepieciešamo lēmumu pieņemšanas procesu, kas paredzētu un aizšķērsotu ceļu kaitēkļu darbībai, t.i., cilvēka apkārtējai videi, infekciju slimību izplatībai un citām problēmām, kas var apdraudēt Jūsu māju un ģimeni.

 

Ja Jūsu sadzīvē radušās kaitēkļu problēmas, iepazīstieties ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem.