Biznesam

Jūsu uzņēmumam vai organizācijai

Riska pakāpe, ko var izraisīt kaitēkļi, ir atkarīga no Jūsu uzņēmuma vai organizācijas darbības profila, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, vai konkrētā kaitēkļu apkarošanas programma ir piemērota Jūsu uzņēmumam vai organizācijai. Piemēram, daži kaitēkļi var būt ļoti bīstami vienam uzņēmumam, savukārt citam tie nespēj nodarīt zaudējumus. Kā piemēru var minēt tekstilizstrādājumu uzņēmumus, kam augsts riska faktors ir kodes, pārtikas uzņēmumiem – prusaki, kā arī viesnīcām – blaktis. Apkarošanas darbība pret kaitēkļiem mainās atkarībā no riskiem, ja pele būvlaukumā ir tikai traucēklis, tad tās atrašanās pārtikas produktu ražošanas telpās ir nepieļaujama. Tieši tāpēc ir ļoti nozīmīgi sekot tam, lai kaitēkļu apkalpošanas programma būtu atbilstoša Jūsu uzņēmuma specifikas riska līmenim. Jūsu uzņēmumam nav nepieciešama augstākā līmeņa aizsardzības programma, ja tai nav pamatojuma, tomēr Jūs būsiet pakļauti lielākam riskam, ja aizsardzības programma būs zemāka līmeņa, nekā Jums nepieciešams.

Dezinfa ir attīstījusi servisa piedāvājumus priekš dažāda profila uzņēmumiem, piedāvājot visatbilstošākos risinājumus katram uzņēmumam. Mēs apsekosim Jūsu uzņēmuma teritoriju, lai varam izstrādāt pamatotu aizsardzības programmu, risinot konkrētas problēmas teritorijā, kā arī palīdzot no tām izvairīties riska zonās.

Uzziniet vairāk par piemērotākajām kaitēkļu kontroles programmām Jūsu uzņēmumam: