Mušu kontrole

Problēmas ar mušām? Dezinfa piedāvā kvalitatīvākos risinājumus mušu kontrolē.

Dezinfa nodrošina un sniedz:

  • Mušu iznīcināšanu konkrētās zonās;
  • Mušu ieejas zonas identificēšanu – lai palīdzētu izvairīties no jaunas invāzijas;
  • Elektrisko insektu lampu uzstādīšanu;
  • Bezmaksas problemātiskās zonas apskati un padomus turpmākai darbībai.

Invāzijas pazīmes

  • Miruši /dzīvi kaitēkļi
  • Mušu izkārnījumi
  • Kāpuri

Potenciālie kaitējumi

Mušas var:

  • Izplatīt slimības
  • Piesārņot pārtikas produktus
  • Iedzelt cilvēkam

Biznesā izraisītās negatīvās sekas

Negatīvs iespaids – klienti un darbinieki gūst uzskatu, ka vieta ir netīra un nekopta;
Kaitējums – sabojāta veselības un higiēnas reputācija;
Izmaksas – soda sankcijas par neatbilstību tiesību aktiem, kā arī samazinoties klientiem, samazinās ieņēmumi.

Dezinfa mušu kontroles pakalpojums

Zvani mūsu kaitēkļu kontroles dienestam: +371-67705917, un izmanto iespēju saņemt primārās inspekcijas atskaiti un novērtējumu objektā. Novērtējumu sniegs Dezinfa kaitēkļu kontroles eksperti;
Dezinfa kaitēkļu kontroles eksperti atbrīvos Jūs no kaitēkļiem problemātiskajās zonās;
Mūsu speciālisti ierobežos kaitēkļu pieeju Jūsu ēkām, uzstādot kukaiņu skaita ierobežošanas ierīces, piemēram, mušu ekrānus, lai novērstu mušu atkārtotu invāziju;
Mušu iznīcinātāju uzstādīšana tiek izmantota augstas aizsardzības nepieciešamības vietās, piemēram, pārtikas uzglabāšanas un apstrādes telpās.