Pārtikas ražošanas segments

Dezinfa kaitēkļu kontroles serviss pārtikas ražošanas segmentā

Biznesa specifika pārtikas ražošanas segmentā
Pārtikas ražošanā mūsu klientiem ir augsti standarti un prasības, jo to pieprasa kontrolējošās instances, kā arī regulāri tiek veikti iekšejie un ārējie auditi, kas apliecina augsta līmeņa kvalitāti. Apkārtējai videi ir ļoti liela nozīme pārtikas produktu piegādes sistēmā. Kaitēkļu kontroles pakalpojumu izmaksas ir salīdzinoši nelielas ar zaudējumiem, kas var rasties, kaitēkļu darbības rezultātā, nepievēršot pietiekamu uzmanību kaitēkļu invāzijai.
Pazīstams zīmols ir viens no svarīgākajiem veiksmes faktoriem. Šobrīd pasaulē liela uzmanība tiek vērsta uz izmantotās taras otrreizējo pārstrādi, lai pasargātu vidi.

Pārtikas ražošana darbojas dažādos tirgus segmentos, tādos kā, putnkopības produkti, zivis un zivju produkti, dzērieni, piens un piena produkti, konditorejas, maizes un saldumu ražošana.

Ko vēlas mūsu klienti?

  • Iniciatīvu un preventīvo pasākumu kompleksu sniedzot kaitēkļu kontroles pakalpojumu;
  • Ilgstošu sadarbību ar uzticamu sadarbības partneri;
  • Augstākās kvalitātes kaitēkļu kontroles pakalpojumus;
  • Pārliecību, ka pakalpojumu sniedzējs ir lietas kursā par pakalpojumu sniegšanas kārtību, iekšējo un ārējo auditu prasībām, kā arī PVD prasībām pārtikas ražošanā;
  • Rekomendācijas par veicamajiem pasākumiem klienta uzņēmumā, lai nepieļautu kaitēkļu invāziju uzņēmumā un abpusēju sadarbību;
  • Plašu, sniegto pakalpojumu klāstu un metodes, saņemot kaitēkļu kontroles pakalpojumus.

Kā darbojas Dezinfa kaitēkļu kontroles serviss?
Dezinfa reaģē nekavējoties uz klienta pieprasījumu, pārzina esošo likumdošanu kaitēkļu kontroles jomā un sniedz konsultācijas sanitāri – higiēnisko un sanitāri – tehnisko līdzekļu piemērošanas jautājumos.
Dezinfa kaitēkļu kontroles eksperti pakalpojumus sniedz profesionāli.
Mēs esam ieviesuši Dezinfa operatīvo ziņojumu sistēmas datubāzi, kur klienti var iepazīties ar atskaitēm par paveikto darbu.
Dezinfa sniegtais pakalpojums ietver ne tikai kaitēkļu iznīcināšanu, bet arī preventīvos pasākumus. Šobrīd Dezinfa strādā balstoties uz ISO 14001:2004 vides pārvaldības sistēmas standartiem.