Farmācijas segments

Dezinfa kaitēkļu kontroles serviss farmācijas segmentā

 

Biznesa specifika farmācijas segmentā
Farmācijas segmentā mūsu klientiem ir augsti standarti un prasības, jo to pieprasa kontrolējošās instances. Regulāri tiek veikti iekšējie un ārējie auditi, kas pieprasa augsta līmeņa apkalpošanas kvalitāti. Klientam tiek sniegtas regulāras atskaites, informācija par veikto darbu un rekomendācijas. Audits tiek veikts klienta darbības posmos. Klientam ir svarīga zīmola atpazīstamība, sevišķi, ja darbība notiek starptautiskā līmenī. Liela nozīme un uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai.

Ko vēlas mūsu klienti?

  • Ilgstošu sadarbību ar uzticamu sadarbības partneri;
  • Augstākās kvalitātes kaitēkļu kontroles pakalpojumus;
  • Operatīvu ekspertu rīcību;
  • Kaitēkļu kontroles pakalpojumus, preventīvo pasākumu kompleksu veikšanu;
  • Plašu sniegto pakalpojumu klāstu un metodes sniedzot kaitēkļu kontroles pakalpojumus.

Kā darbojas Dezinfa kaitekļu kontroles serviss?
Dezinfa reaģē nekavējoties uz klienta pieprasījumu, pārzin esošo likumdošanu kaitēkļu kontroles jomā, sniedz konsultācijas sanitāri – higienisko un sanitāri – tehnisko līdzekļu piemērošanas jautājumos.
Dezinfa kaitekļu kontroles eksperti pakalpojumus sniedz profesionāli.
Mēs esam ieviesuši Dezinfa operatīvo ziņojumu sistēmas datubāzi, kur klienti var iepazīties ar atskaitēm par paveikto darbu. Dezinfa sniegtais pakalpojums ietver ne tikai kaitekļu iznīcināšanu, bet arī preventīvos pasākumus.
Šobrīd Dezinfa ir ieviesusi ISO 14001:2004 vides pārvaldības sistēmas standartu.