Par mums

SIA Dezinfa kopš 2002. gada attīsta darbību kaitēkļu kontroles jomā. Mēs veicam objektu uzraudzību pret insektiem, grauzējiem, putniem un citiem kaitēkļiem, balstoties uz integrēto kaitēkļu kontroles vadības programmu (IKKVP). Kopš 2011. gada SIA Dezinfa ir darbojas, balstoties uz ISO 14001:2004 vides pārvaldības sistēmas standartu.

SIA Dezinfa var piedāvāt Jums augstākās kvalitātes kaitēkļu kontroles pakalpojumus. Uzņēmuma struktūra veidota tā, lai klientu būtu iespējams apkalpot savlaicīgi un tik bieži, cik tas būtu nepieciešams, neatkarīgi no viņa atrašanās vietas. Viena no mūsu uzņēmuma priekšrocībām ir spēja sniegt kvalitatīvus, drošus un efektīvus kaitēkļu kontroles pakalpojumus Jums izdevīgā laikā, lai nebūtu jāpārtrauc ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības procesi klienta uzņēmumā.

Lai turpmāk novērstu kaitēkļu darbību, mēs piedāvājam piemērot integrēto kaitēkļu kontroles vadības programmu, t.i., pielietot vairāk neķīmiskās kaitēkļu kontroles metodes, bet ķīmiskos preparātus izmantot tikai mērķtiecīgi. Kaitēkļu kontroli mēs veicam šādos etapos:

Izmantojot monitoringu un mehāniskās ierīces, noskaidrojam precīzus kaitēkļu perēkļus un to aktivitāti.
Balstoties uz ISO 9001:2008 sērijas kvalitātes standarta prasībām un uz klienta vēlmēm, izveidojam objekta integrēto kaitēkļu kontroles vadības programmu (IKKVP), kurā ir iekļauta izsmeļoša informācija par kaitēkļu iekļūšanas un migrācijas ceļiem, grauzēju inficētajām platībām, kā arī par aizsardzības un monitoringa līdzekļu novietošanu. Ar integrētās kaitēkļu kontroles vadības programmas palīdzību tiek izanalizētas objekta telpas un teritorija. Šī programma aptver šādus kaitēkļu kontroles un vadības etapus: inspekciju, identifikāciju, bioloģiju, sanitāriju, prevenciju, monitoringu, ķīmisko un neķīmisko līdzekļu piemērošanu, aizsardzību.
Ievērojot kaitēkļu kontroles reglamentējošos normatīvos aktus un vadoties pēc sabiedrības veselības aizsardzības prasībām, mēs aizpildām žurnālus, kuros tiek fiksēti novērojumi par kaitēkļu darbību, veiktajiem kaitēkļu kontroles darbiem un to veidiem.
Sniedzam kaitēkļu kontroles darbiem nepieciešamo inventāru (insektu lampas, ēsmu stacijas u.c.), kā arī pastāvīgi uzraudzītu un nomainītu inventāru.
Darba gaitā mēs apņemamies pastāvīgi novērot inficēšanās līmeni ar kaitēkļiem un, cik tas būs iespējams steidzami un efektīvi, to samazināt līdz minimumam. Lai veiktu kaitēkļu kontroles darbus, mēs Jūsu objektu apmeklētu no divām līdz četrām reizēm mēnesī. Vienu reizi ceturksnī, t.i. ik pa 3 mēnešiem, tiktu veikta izsmeļoša objekta telpu un teritorijas inspekcija, kā arī iesniegtas rekomendācijas par vēlamajiem darbiem.

Viens no mūsu piedāvājamajiem sadarbības variantiem ietvertu šādus kaitēkļu kontroles darbus:

Objekta inspekciju un inficēšanās līmeni ar kaitēkļiem novērošanu ne retāk kā 4 (četras) reizes mēnesī;
Grauzēju (peļu, žurku u.c.) kontroli un iznīcināšanu (deratizāciju);
Insektu kontroli un iznīcināšanu (dezinsekciju) pret rāpojošiem (tarakāniem, skudrām u.c.) un lidojošajiem insektiem (mušām, kodēm, odiem u.c.);
Visu telpu ozonēšanu;
Konsultāciju sniegšanu par sanitāri – higiēnisko un sanitāri – tehnisko līdzekļu piemērošanu kā arī “pasīvo” kaitēkļu kontroli;
Kaitēkļu kontroles darbiem nepieciešamā inventāra sniegšanu (insektu lampas, ēsmu stacijas u.c.), kā arī pastāvīgu inventāra uzraudzību un nomaiņu;
Integrētās kaitēkļu kontroles vadības programmas (IKKVP) sastādīšanu, balstoties uz BAKK (HACCP) standarta prasībām.

Visi minētie darbi tiktu veikti Jums izdevīgā laikā, lai kaitēkļu kontroles darbu veikšana neiespaidotu ražošanas un darba procesus.

Pakalpojumu izmaksas tiek aprēķinātas atkarībā no sekojošiem apstākļiem:

Objekta apmeklēšanas un darbu veikšanas biežuma;
Kaitēkļu kontrolei nepieciešamās dokumentācijas (žurnālu, integrētās kaitēkļu kontroles vadības programmas u.c.), kas tiek izstrādāta, balstoties uz Latvijas Republikas normatīvajām prasībām un ārvalstu prakses, to aizpildīšanas un apmaiņas;
Kaitēkļu kontroles vielu patēriņa un darbu apmēriem;
Kaitēkļu kontrolei nepieciešamā inventāra, ko mēs jums sniegsim, lai sekmīgi ritētu kaitēkļu kontroles darbi.

Cieši sadarbojoties ar Vācijas, Amerikas un Belģijas partneriem, mūsu uzņēmums aicina šo valstu speciālistus apmācīt uzņēmuma darbiniekus. Tādā veidā pastāvīgi ieviešam savā darbā jaunas vielas un tehnoloģijas, kā arī pielietojam jaunākos zinātnes sasniegumus.