Insektu kontrole

MONITORINGS

Monitoringa laikā nosaka, kādām platībām objektā jāpievērš īpaša uzmanība. Monitoringa ierīces – lipīgas lentes (tarakāniem, mušām). Vienreizējas vai pastāvīgas piemērošanas rezultātus jāpārbauda, veicot regulāras inspekcijas un komunicējot ar objekta personālu un apkārtējiem iedzīvotājiem.

Lielākā insektu daļa atstāj savas darbības pēdas. Piemēram tarakāni un mušas staigājot uz virsmas atstāj punktiņus. Par inficēšanos ar tarakāniem arī norāda atrasti oliņu maisiņi (kokoni). Izbirušā pārtikā, piemēram, miltos, bieži var atrast mirušus insektus. Skudru pūžņus var atrast, izvietojot tām pievilcīgus pārtikas produktus noteiktās vietās un pēc tam apsekojot tās. Ir viena pazīme, kas raksturīga gandrīz visiem insektiem – novalkas.

Ja tiek pamanīti zirnekļi – tas norāda uz inficēšanos ar insektiem. Ļoti svarīgs veca, neizmantojama inventāra monitorings. Bieži kaitēkļu pieplūdums sākas ilgi uzglabātas, neinspektētas produkcijas konteineros. Atbilstošs monitorings var sniegt brīdinājumu par iespējamo kaitēkļu pieplūdumu.

Monitorings ir viena no pamatmetodēm, kas garantē IKKV programmas panākumus. Monitorings – tās ir pastāvīgas, regulāras atskaites, kuras balstās uz tehniķa, atbildīgās personas vai citas, par kvalitāti atbildīgas personas, novērojumiem.

NOVĒRTĒJUMS

IKKV programmu raksturo dažādu līdzekļu izmantošana un kombinēšana, lai sasniegtu augstu efektivitāti. Kaitēkļu kontroles procesā šie līdzekļi var tikt mainīti atkarībā no vietas un kaitēkļu izmaiņām. Tādā veidā šajā IKKV etapā tiek iekļauts arī klients, ar kuru pastāvīga un nepārtraukta komunikācija nepieciešama, lai nodrošinātu ilgstošu un efektīvu kaitēkļu kontroles problēmu atrisināšanu.

Veicot kārtējo inspekciju, jārīkojas tā, it kā tā būtu pirmā reize, t.i., viss ir ļoti rūpīgi jāpārbauda un jāizpēta. Obligāti jāmeklē jaunas kaitēkļu pastāvēšanas pazīmes. Reizēm gadās, ka viena kaitēkļa iznīcināšana var ietekmēt cita parādīšanos. Pēc pesticīdu pielietošanas, neķīmisko vai jaunu metožu piemērošanas ir jāpārbauda un jāizpēta sniegto rekomendāciju un veikto darbu efektivitāte. IKKV ir pastāvīgs inspekciju veikšanas un efektivitātes novērtēšanas process. Jāatceras, ka būtiska ir sanitārija un ēkas noturīgums pret kaitēkļiem. Ja uzņēmumā tiek ievērota kārtība un tīrība, tad IKKV ir vieglāk realizējama un efektīvāka.