Grauzēju ēsmu stacijas

Droša un efektīva grauzēju kontrole
Dezinfa piedāvā drošas un efektīvas žurku un peļu ēsmu stacijas. Ēsma tiek aizsargāta iekšpusē, bet tās īpatnības veicina grauzēju pievilināšanu.

Ieguvumi no grauzēju ēsmu stacijām:

 • Aizsargā Jūsu uzņēmumu no zaudējumiem un sabojātās reputācijas;
 • Nodrošina grauzēju kontroli atbilstoši drošības un veselības noteikumiem;
 • Nekādā veidā neapdraud darbinieku, klientu un sabiedrību.

Pilnībā pārbaudītās ēsmu stacijas nodrošina to, ka mājdzīvnieki un bērni nevar tām piekļūt. Ir pieejamas plastmasas vai kartona ēsmu stacijas, ko viegli piestiprināt pie sienas un zemes.

Dezinfa piedāvātās ēsmu stacijas:

Ēsmu stacija pelēm - kartona

 • Ēsmu stacija ir nepieciešama, lai tajā izvietotai indei nepiekļūtu nepiederošas persona vai dzīvnieki;
 • Ēsmu stacija ir paredzēta lietošanai telpās;
 • Ēsmu staciju izvietot vietās, kur visvairāk ir manīti grauzēji;
 • Ēsmu stacija tiek izvietot tā, lai tajā varētu iekļūt grauzēji.
Iegādāties

Ēsmu stacija peļu un žurku kontrolei - "Bora"

 • Ēsmu stacija ir nepieciešama, lai tajā izvietotai indei nepiekļūtu nepiederošas personas vai dzīvnieki;
 • Ēsmu stacija ir paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām;
 • Ēsmu staciju izvietot vietās, kur visvairāk ir manīti grauzēji;
 • Ēsmu stacija tiek izvietot tā, lai tajā varētu iekļūt grauzēji.

Ēsmu stacija pelēm un žurkām "Beta"

 • Ēsmu stacija ir nepieciešama, lai tajā izvietotai indei nepiekļūtu nepiederošas personas vai dzīvnieki;
 • Ēsmu stacija ir paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām;
 • Ēsmu staciju izvietot vietās, kur visvairāk ir manīti grauzēji;
 • Ēsmu staciju izvietot tā, lai tajā varētu iekļūt grauzēji.
Iegādāties

Ēsmu stacija pelēm un žurkām "Rodent Rock"

 • Ēsmu stacija ir nepieciešama, lai tajā izvietotai indei nepiekļūtu nepiederošas personas vai dzīvnieki;
 • Ēsmu stacija ir paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām;
 • Ēsmu staciju izvietot vietās, kur visvairāk ir manīti grauzēji;
 • Ēsmu staciju izvietot tā, lai tajā varētu iekļūt grauzēji;
 • Īpaša dizaina ēsmu stacija, tai ir akmens forma, kas ļauj tai saplūst ar apkārtējo vidi.

Ēsmu stacija pelēm un žurkām "Golden Key"

 • Ēsmu stacija ir nepieciešama, lai tajā izvietotai indei nepiekļūtu nepiederošas personas vai dzīvnieki;
 • Ēsmu stacija ir paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām;
 • Ēsmu staciju izvietot vietās, kur visvairāk ir manīti grauzēji;
 • Ēsmu staciju izvietot tā, lai tajā varētu iekļūt grauzēji;
 • Ēsmu stacijai ir divas ieejas.