Dezinsekcija un deratizācija

Dezinfa kaitēkļu kontrole pārliecinās Jūs, ka sniedzam regulāras uzraudzības un augstākās kvalitātes pakalpojumus.

Dezinfa piedāvā plaša spektra kaitēkļu kontroles pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem. Visu nepieciešamo dokumentāciju piedāvājam gan papīra formā, gan tiešsaistē. Vairāk par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem varat uzzināt zemāk.

Dezinfa Standarta Programma

Visi Preventīvie pasākumi ir labāki par biocīdu pielietošanu

Kaitēkļi ir risks visa veida uzņēmumiem. Piesakieties uz Dezinfa standarta programmu un esiet pārliecināts, ka Jūsu uzņēmums ir drošībā, ko sniedz tikai regulāra pārbaude un profilaktiskie pasākumi. Mūsu profesionālie eksperti veiks regulārus apmeklējumus visu gadu, kā arī sniegs padomus, kā izvairīties no kaitēkļu invāzijas Jūsu uzņēmumā. Mēs novērsīsim jebkuru risku, pirms tas ir paguvis nodarīt Jums ievērojamus zaudējumus!

Pakalpojums ietver:

 • Visaptverošas, regulāras vietas apskates un kaitēkļu invāzijas riska identifikāciju;
 • Detalizētas atskaites par katru apmeklējumu iekļaujot novērojumu aprakstu, piezīmes par kaitēkļu ārstēšanu un rekomendācijas;
 • Kopējo vietas risku analīzi;
 • Atbilstību piemērotajiem tiesību aktiem;
 • Bezmaksas apskates un atsauksmes, ja Jums nepieciešamas pārmaiņas servisā;
 • Vietas pārbaudes punktu veidlapu.

Tāpat kā Dezinfa līgums, Jūsu kaitēkļu profilakses pakalpojumi tiks precīzi pielāgoti īpaši Jūsu biznesam.

Dezinfa tiešsaistes pakalpojums

Kaitēkļu kontroles ekspertu darba atskaite tiešsaistē. Deratizācijas, dezinsekcijas un/vai putnu kontroles jomā ļoti svarīgs faktors ir inspekcija, monitorings un novērojumi.Tieši tāpēc mūsu klienti izvēlas Dezinfa tiešsaistes ziņojumu pakalpojumus.

Pakalpojums ietver:

 • Katra objekta apmeklējuma darba atskaiti ar informāciju par pielietotajām vielām;
 • Novērojumus;
 • Laika uzskaiti;
 • Profesionālu ekspertu ieteikumus (Rekomendācijas);
 • Rēķinus;
 • Tiešsaistē var veikt pakalpojuma pieprasījumu;
 • Elektroniskā veidā atspoguļoti uzņēmuma plāni ar tajā izvietoto kaitēkļu kontroles inventāru.
 • Visaptverošas, regulāras vietas apskates un kaitēkļu invāzijas riska identifikāciju;
 • Datu Drošības lapas elektroniskā veidā.

Lai pieslēgtu šo pakalpojumu, jāsazinās ar SIA Dezinfa ofisu, jāsaskaņo attiecīgā dokumentācija. Jums tiks piešķirts unikāls lietotājvārds un parole. Vairs nekādu papīra kalnu, viss tiek atspoguļots elektroniski.

HACCP- tiešsaistes ziņojumu pakalpojumi, ko vairāk piemērota profesionāļiem lauksaimniecībā un pārtikas rūpniecībā

Dezinfa kaitēkļu kontroles attālināto izsaukumu pakalpojumu, Jūs varat izmantot visur, kur ir internets, kvalitātes nodrošināšanai, lai Jūs un Jūsu klienti būtu droši, par veicamā pakalpojuma kvalitāti.
Tagad, neatkarīgi no Jūsu biznesa lieluma, ar Dezinfa moderno tehnoloģiju palīdzību, Jums būs iespēja uzlabot HACCP (BAKKP), jeb paškontroles sistēmu.

Eksperti līguma darbības laikā atklās kaitēkļus, plānos īpašus kontroles pasākumus un izstrādās tos saskaņā ar Starptautiskajiem standartiem – HACCP, IPM, kā arī ar piemērotajiem valsts tiesību aktiem un prasībām, attiecībā uz starptautiskajiem pārtikas uzņēmumiem.

Līgums paredz apmeklējumu skaitu (no 2 – 48 reizēm gadā) un nosaka teritoriju, kuru nepieciešams aizsargāt, kā arī identificē kaitēkļus, uz kuriem attiecas pakalpojums.

Ietilpība: Saskaņā ar līgumu mēs darbojamies 2 m rādiusā ap ēkām. Mēs piedāvājam sniegt atbalstu un profesionāļu padomus uzņēmumiem ar starptautiskiem kursiem un auditu, varam sniegt kaitēkļu kontroles prezentācijas.

Mūsu tehniskais dienests veic vismaz vienu sanitārijas inspekcijas pārbaudi un nodrošina detalizētu atskaiti.

Šis pakalpojums ietver

 • Ekspertu rekomendācijas elektroniskā veidā;
 • Attēlotu kārtību, kādā tiek pieteikta ārpuskārtas deratizācijas un dezinsekcijas, vai putnu kontroles pakalpojumu izpilde;
 • Tiešsaistes ziņojumu un ieteikumu atspoguļošana;
 • Visu izsaukumu, izpilžu un/vai novērojumu arhivēšana;
 • Notikumu atspoguļošanu reālā laikā.
 • Kaitēkļu kontroles inventāra izvietojuma plānu elektroniskā veidā;
 • Datu Drošības lapu sarakstu.