Ozonēšana

Sadaļas izvēlne |||

Kas ir ozons?

Ozons ir gāze (O3) ar raksturīgu “metālisku” smaku, kura sastāv no 3-atomu skābekļa molekulām. Ozonam piemīt spēcīga antibakteriālā
iedarbība, pateicoties tam tas ir spējīgs neitralizēt kaitīgās baktērijas, vīrusus, sēnīti, parazītus. Pēc ozona pielietošanas nepaliek ķīmiskas nogulsnes,
tāpēc tas ir absolūti ekoloģiski tīrs. Apstrāde ar ozonu veicina piesārņojošo vielu un odorantu pilnīgu neitralizēšanu. Tādejādi ozons attīra gaisu un
pilnībā novērš nepatīkamas smakas. Tas ir ļoti efektīvs līdzeklis cīņai ar tabakas dūmu, pārtikas, dzīvnieku smakām transpotlīdzekļos un telpās,
jo ozons pārveido oglekļa monoksīdu (toksiska gāze) par oglekļa dioksīdu (inertā gāze) un oksidē eļļas plēvīti, kura mēdz izveidoties uz dažādām virsmām.

Kas jāievēro klientam pasūtot un sagatavojoties telpu ozonēšanai.

Laikā, kad tiek strādāts ar ozonatoriem (ierīces ozona ražošanai), Jūs un Jūsu darbinieki nedrīkst atrasties telpās, kurās tiek veikta ozonēšana, kā arī nodrošināt, lai blakus telpās neatrastos cilvēki vai dzīvnieki. Telpās ienākt var ne agrāk kā norādījis pakalpojuma veicējs.

Svarīgi:

 • Jāpaziņo uzņēmuma darbiniekiem un apkārtējo telpu īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par plānotājiem
  darbiem;
 • Jāaizsedz vai citādā veidā jāhermetizē atvērtās ventilācijas atveres, caurules, logi un citi objekti, kas ir
  kopīgi vai tieši saistīti ar kaimiņos esošajām ēkām un telpām;
 • Jāparūpējas, lai telpās nebūtu dzīvnieki, putni un augi, bet akvāriji ir hermētiski jāaizsedz;
 • Jāiztīra ozonēšanai paredzētās telpas : sienām, griestiem un grīdām jābūt mehāniski attīrītām no pelējuma
  un netīrumiem, jānovērš mitrumu radošus apstākļus, pirms ozonēšanas, telpām ieteicams būt sausām;
 • Jāizmazgā un jāatstāj sausas iekārtas, kuras atrodas apstrādei domātajā telpā;
 • Telpa jāiztīra no putekļiem, ja tādi ir;
 • Kategoriski aizliegts ienākt telpās, kurās tiek veikta ozonēšana, kā arī blakus esošajās vai saistītajās telpās.

Ozona Pielietošana

Pielietošana pārtikas industrijā un lauksaimniecībā:

 • citas utilizācijas jomas;
 • saglabāšana un uzglabāšana;
 • germicīda iedarbība;
 • iedarbība uz smakām;
 • iedarbība uz vielmaiņu;
 • gaļa;
 • siers;
 • olas;
 • dzērieni;
 • dezinfekcija un smaku novēršana;
 • pielietošana lauksaimniecībā;
 • citas pielietošanas nozares;
 • peldbaseini;
 • ozona ķīmiskās reakcijas;
 • ozona dažādu substanču savstarpējā iedarbība;
 • baktericīdi, sterilizācija un citas iedarbības (iekš kaut kā…).

Bacillus Anthracis: Sibīrijas mēris izraisās aitās, cūkās, liellopos. Cilvēka patogēns. Uzņēmīgs pret ozonu.

Kā ozons labvēlīgi iedarbojas augļu un dārzeņu glabātuves vietās:

 • saglabāšana un uzglabāšana;
 • iedarbība uz vielmaiņu;
 • augļi, pārtikas produkti;
 • apelsīni;
 • ogas;
 • āboli;
 • bumbieri;
 • dārzeņi;
 • kartupeļi;
 • dezinfekcija un smaku novēršana;
 • iedarbība uz smakām;